Reisjes in Zuid-Vlaanderen - Theodoor Sevens

Reisjes in Zuid-Vlaanderen

By Theodoor Sevens

  • Release Date: 1927-01-01
  • Genre: Travel & Adventure
  • Size: 339.37 KB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Reisjes in Zuid-Vlaanderen.pdf 37,689 KB/Sec
Mirror [#2] Reisjes in Zuid-Vlaanderen.pdf 20,924 KB/Sec
Mirror [#3] Reisjes in Zuid-Vlaanderen.pdf 39,452 KB/Sec

Description

Uittreksel: . eenen landbouwer van Mater: J. -B. de Gezelle. Twee maanden nadien werd de schurk gevangen genomen door Frans Goeminne en eenige andere boeren. Hij was de tweede van heel het departement, die te Gent onthalsd werd. In de eerste dagen van Maart 1797 bracht men te Oudenaarde nogmaals vijf Branders in. Deze waren van Ronse. De Rantere noemt er twee: J. -B. de Miel, kapitein, en N. Lefebure. Als bewijsstuk had men eenen boom mede, die twaalf voet lang was. Al die schavuiten legden naderhand, voor hunne gepleegde gruweldaden, het hoofd onder het mes van den beul. Pg 73 Een goed jaar nadien borst de Boerenkrijg in onze gewesten uit. In dien tijd leefde de reeds genoemde B. de Rantere. Deze verhaalt, dat de gendarmen van Ronse den 25 October 1798 naar Oudenaarde kwamen. Uit hunnen mond vernam men, dat de opstand aldaar werkelijk uitgeborsten was. 's Namiddags hoorde men inderdaad op verscheidene dorpen de klok kleppen om het volk bijeen te roepen. Tegen den avond kreeg men de tijding, dat de Boeren reeds te Leupegem waren. De bezetting der stad vluchtte naar Gent. En de Jongens kwamen binnen, onder het geleide van Masculier, bakker te Ronse, en van de Walle, hoedenmaker. In den avond van den volgenden dag traden nogmaals eenige opstandelingen de stad in. Middelerwijl naderde een republikeinsch legertje, afgezonden uit Gent. Het kostte de Franschen maar weinig moeite om in Oudenaarde te geraken. De eerste burger, op wien zij hunne wraak koelden, was J. Ryckbos, een arme werkman, die boter was gaan halen voor zijne vrouw en kinderen. Ryckbos was van Beveren en viel aan de Gentsche poort.

keyboard_arrow_up